gegeen.com : unen ug

unen ug

Шүүмжлэлтэй бай гэхдээ бүдүүлэг биш
Хатуу бай гэхдээ дээрэлхүү биш
Хөгжилтэй бай гэхдээ тэнэглэж биш
Сайхан сэтгэлтэй бай гэхдээ зөөлөн биш

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null